1977 Yılı Samsun Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 72,61
Toplam Sandık Sayısı :
1715
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
463541
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
336559
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
322534
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Samsun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
142,106
%44
5 - LİSTE
% 41
132,905
%41
5 - LİSTE
% 6
19,955
%6
0
% 3
12,068
%3
0
% 1
5,841
%1
0
% 1
5,567
%1
0
% 0
2,059
%0
0
% 0
1,159
%0
0
% 0
874
%0
0


1977 Yılı Samsun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 48
8,431
%48
% 44
21,341
%44
% 42
21,527
%42
% 44
9,959
%44
% 50
8,204
%50
% 37
4,027
%37
% 44
42,725
%44
% 42
13,225
%42
% 61
18,903
%61

1977 Yılı Samsun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri