1977 Yılı Sakarya Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 76,49
Toplam Sandık Sayısı :
1058
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
263060
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
201204
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
194390
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Sakarya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
86,124
%44
3 - LİSTE
% 36
70,233
%36
2 - LİSTE
% 10
20,689
%10
0
% 4
8,082
%4
0
% 3
6,255
%3
0
% 1
2,655
%1
0
% 0
352
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Sakarya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
9,517
%40
% 50
12,317
%50
% 41
8,003
%41
% 47
10,545
%47
% 46
3,584
%46
% 43
39,460
%43
% 39
2,698
%39

1977 Yılı Sakarya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri