1977 Yılı Rize Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 69,70
Toplam Sandık Sayısı :
689
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
180722
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
125964
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
122118
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Rize İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
55,865
%45
2 - LİSTE
% 32
39,111
%32
2 - LİSTE
% 12
15,095
%12
0
% 6
7,374
%6
0
% 1
2,404
%1
0
% 1
2,148
%1
0
% 0
121
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Rize İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 43
4,869
%43
% 35
1,125
%35
% 54
10,872
%54
% 52
3,640
%52
% 32
1,810
%32
% 45
3,561
%45
% 49
25,092
%49
% 41
7,028
%41

1977 Yılı Rize İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri