1977 Yılı Ordu Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 69,23
Toplam Sandık Sayısı :
1235
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
329292
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
227956
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
217097
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Ordu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 47
102,929
%47
4 - LİSTE
% 29
64,352
%29
3 - LİSTE
% 9
20,877
%9
0
% 7
17,226
%7
0
% 2
6,193
%2
0
% 1
3,887
%1
0
% 0
1,633
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Ordu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 49
6,493
%49
% 50
5,909
%50
% 56
19,683
%56
% 61
10,187
%61
% 37
2,781
%37
% 36
3,628
%36
% 50
22,007
%50
% 50
5,010
%50
% 45
7,323
%45
% 41
5,307
%41
% 43
17,825
%43

1977 Yılı Ordu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri