1977 Yılı Niğde Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 67,30
Toplam Sandık Sayısı :
784
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
227191
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
152909
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
145139
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Niğde İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 37
54,801
%37
2 - LİSTE
% 35
50,932
%35
2 - LİSTE
% 13
18,928
%13
1 - LİSTE
% 9
13,546
%9
0
% 3
4,520
%3
0
% 1
2,412
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Niğde İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 31
16,312
%31
% 43
9,236
%43
% 50
3,514
%50
% 44
18,336
%44
% 35
4,233
%35
% 45
5,091
%45

1977 Yılı Niğde İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri