1977 Yılı Nevşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 71,02
Toplam Sandık Sayısı :
428
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
124307
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
88281
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
84202
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Nevşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
34,841
%41
2 - LİSTE
% 34
29,074
%34
1 - LİSTE
% 11
9,291
%11
0
% 9
8,344
%9
0
% 1
1,320
%1
0
% 1
1,278
%1
0
% 0
54
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Nevşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 43
4,696
%43
% 40
1,957
%40
% 36
3,469
%36
% 57
4,040
%57
% 38
3,396
%38
% 56
16,747
%56
% 51
6,909
%51

1977 Yılı Nevşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri