1977 Yılı Muş Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 81,59
Toplam Sandık Sayısı :
476
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
107085
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
87376
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
84060
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Muş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 46
39,080
%46
0
% 17
15,115
%17
1 - LİSTE
% 17
15,079
%17
1 - LİSTE
% 16
13,776
%16
1 - LİSTE
% 0
548
%0
0
% 0
286
%0
0
% 0
190
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Muş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 42
7,789
%42
% 76
11,196
%76
% 42
16,175
%42
% 53
7,123
%53

1977 Yılı Muş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri