1977 Yılı Mardin Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 78,14
Toplam Sandık Sayısı :
1103
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
239624
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
187248
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
183958
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Mardin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 30
56,908
%30
1 - LİSTE
% 23
42,751
%23
2 - LİSTE
% 21
39,008
%21
2 - LİSTE
% 16
30,385
%16
1 - LİSTE
% 7
13,643
%7
0
% 0
1,011
%0
0
% 0
252
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Mardin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 52
4,696
%52
% 35
6,889
%35
% 55
8,736
%55
% 36
4,564
%36
% 33
7,773
%33
% 35
2,927
%35
% 29
6,432
%29
% 27
7,664
%27
% 47
8,840
%47
% 38
2,718
%38
% 31
3,896
%31
% 32
2,574
%32

1977 Yılı Mardin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri