1977 Yılı Manisa Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 81,30
Toplam Sandık Sayısı :
1777
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
465400
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
378349
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
363838
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Manisa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 48
176,967
%48
6 - LİSTE
% 38
140,668
%38
4 - LİSTE
% 5
18,840
%5
0
% 3
13,605
%3
0
% 2
8,373
%2
0
% 1
3,843
%1
0
% 0
1,293
%0
0
% 0
249
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Manisa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 46
26,536
%46
% 46
13,847
%46
% 62
13,694
%62
% 55
10,790
%55
% 55
8,795
%55
% 53
8,692
%53
% 49
28,261
%49
% 46
19,018
%46
% 48
6,272
%48
% 43
11,136
%43
% 65
6,479
%65
% 47
9,950
%47
% 46
16,759
%46

1977 Yılı Manisa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri