1977 Yılı Malatya Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 68,32
Toplam Sandık Sayısı :
1140
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
286630
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
195836
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
189419
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Malatya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 52
99,107
%52
4 - LİSTE
% 20
38,516
%20
1 - LİSTE
% 17
32,247
%17
1 - LİSTE
% 9
17,371
%9
0
% 1
2,117
%1
0
% 0
76
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Malatya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 62
12,562
%62
% 55
4,388
%55
% 87
8,075
%87
% 42
5,907
%42
% 58
8,958
%58
% 71
12,177
%70
% 41
34,643
%41
% 49
6,713
%49
% 64
5,718
%64

1977 Yılı Malatya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri