1977 Yılı Kütahya Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 80,01
Toplam Sandık Sayısı :
1026
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
252124
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
201731
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
192490
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Kütahya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 61
117,478
%61
4 - LİSTE
% 23
44,827
%23
1 - LİSTE
% 7
13,491
%7
0
% 4
9,498
%4
0
% 1
3,683
%1
0
% 1
3,076
%1
0
% 0
437
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Kütahya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 49
5,581
%49
% 66
5,696
%66
% 65
14,649
%65
% 63
16,318
%63
% 60
35,817
%60
% 60
19,682
%60
% 60
19,735
%60

1977 Yılı Kütahya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri