1977 Yılı Konya Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 69,21
Toplam Sandık Sayısı :
2578
Milletvekili Sayısı:
16
Toplam Seçmen Sayısı :
706590
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
489018
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
469368
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Konya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
147,126
%31
5 - LİSTE
% 28
132,232
%28
5 - LİSTE
% 19
92,694
%19
3 - LİSTE
% 10
50,056
%10
2 - LİSTE
% 5
27,002
%5
1 - LİSTE
% 4
19,896
%4
0
% 0
362
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Konya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 42
12,363
%42
% 39
13,149
%39
% 36
7,247
%36
% 42
8,680
%42
% 23
5,354
%23
% 36
3,340
%36
% 39
14,597
%39
% 41
8,239
%41
% 34
4,171
%34
% 28
5,313
%28
% 37
4,521
%37
% 37
13,774
%37
% 50
7,723
%50
% 41
5,708
%41
% 36
44,671
%36
% 31
3,054
%31
% 37
9,001
%37
% 26
3,460
%26

1977 Yılı Konya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri