1977 Yılı Kocaeli Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 68,47
Toplam Sandık Sayısı :
958
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
282508
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
193436
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
187886
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Kocaeli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
82,278
%43
3 - LİSTE
% 40
75,193
%40
2 - LİSTE
% 10
19,951
%10
0
% 2
4,082
%2
0
% 1
3,387
%1
0
% 1
2,021
%1
0
% 0
538
%0
0
% 0
434
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Kocaeli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 47
13,492
%47
% 47
10,937
%47
% 45
8,512
%45
% 44
6,293
%44
% 43
45,084
%43

1977 Yılı Kocaeli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri