1977 Yılı Kırşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 66,00
Toplam Sandık Sayısı :
440
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
112796
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
74442
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
71028
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Kırşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
32,320
%45
2 - LİSTE
% 20
14,527
%20
1 - LİSTE
% 14
10,120
%14
0
% 11
8,468
%11
0
% 6
4,584
%6
0
% 1
1,009
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Kırşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 44
5,582
%44
% 44
9,846
%44
% 49
13,975
%49
% 36
2,974
%36

1977 Yılı Kırşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri