1977 Yılı Kırklareli Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 81,41
Toplam Sandık Sayısı :
532
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
143157
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
116540
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
113607
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Kırklareli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 48
55,127
%48
2 - LİSTE
% 46
52,747
%46
1 - LİSTE
% 1
1,758
%1
0
% 1
1,662
%1
0
% 1
1,157
%1
0
% 1
1,146
%1
0
% 0
10
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Kırklareli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 50
10,876
%50
% 53
2,210
%53
% 50
1,381
%50
% 51
15,279
%51
% 48
13,266
%48
% 52
1,834
%52
% 48
5,198
%48
% 50
6,931
%50

1977 Yılı Kırklareli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri