1977 Yılı Kastamonu Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 73,91
Toplam Sandık Sayısı :
1311
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
241385
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
178418
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
172184
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Kastamonu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 46
80,748
%48
3 - LİSTE
% 30
52,614
%31
2 - LİSTE
% 7
13,277
%7
0
% 4
8,549
%5
0
% 4
7,748
%4
0
% 2
4,000
%2
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Kastamonu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 49
718
%49
% 46
7,127
%46
% 50
5,246
%50
% 77
3,712
%77
% 49
2,611
%49
% 55
8,424
%55
% 51
3,969
%51
% 38
3,513
%38
% 68
9,488
%68
% 45
3,203
%45
% 51
18,407
%51
% 48
11,750
%48
% 49
9,900
%49

1977 Yılı Kastamonu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri