1977 Yılı Kars Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 73,61
Toplam Sandık Sayısı :
1234
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
296428
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
218206
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
209417
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Kars İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 52
110,826
%52
5 - LİSTE
% 18
38,848
%18
2 - LİSTE
% 9
20,831
%9
1 - LİSTE
% 8
17,470
%8
0
% 4
10,161
%4
0
% 3
7,821
%3
0
% 1
2,509
%1
0
% 0
951
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Kars İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 53
2,532
%53
% 56
11,190
%56
% 57
10,576
%57
% 59
6,602
%59
% 53
4,396
%53
% 55
9,620
%55
% 80
10,238
%80
% 33
6,309
%33
% 35
4,672
%35
% 59
16,668
%59
% 56
4,915
%56
% 31
5,857
%31
% 55
6,335
%55
% 72
5,824
%72
% 49
5,118
%49

1977 Yılı Kars İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri