1977 Yılı Kahramanmaraş Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 74,02
Toplam Sandık Sayısı :
1084
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
300701
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
222589
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
216000
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Kahramanmaraş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 34
74,283
%34
3 - LİSTE
% 26
57,250
%26
2 - LİSTE
% 15
33,772
%15
1 - LİSTE
% 15
33,470
%15
1 - LİSTE
% 4
10,171
%4
0
% 2
5,397
%2
0
% 0
1,657
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Kahramanmaraş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 38
9,010
%38
% 36
5,273
%36
% 48
19,217
%48
% 28
4,145
%28
% 36
27,955
%36
% 60
19,734
%60
% 38
5,249
%38

1977 Yılı Kahramanmaraş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri