1977 Yılı İzmir Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 78,48
Toplam Sandık Sayısı :
3178
Milletvekili Sayısı:
19
Toplam Seçmen Sayısı :
957630
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
751509
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
727826
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı İzmir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 52
383,333
%52
11 - LİSTE
% 39
288,645
%39
8 - LİSTE
% 2
21,389
%2
0
% 1
12,042
%1
0
% 1
10,304
%1
0
% 1
7,603
%1
0
% 0
2,309
%0
0
% 0
1,710
%0
0
% 0
491
%0
0


1977 Yılı İzmir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 50
9,647
%50
% 48
19,213
%48
% 56
28,131
%56
% 57
3,044
%57
% 48
4,268
%48
% 48
2,342
%48
% 50
1,679
%50
% 60
58,375
%60
% 46
8,684
%46
% 45
5,083
%45
% 52
7,917
%52
% 46
12,231
%46
% 54
164,301
%54
% 52
29,268
%52
% 67
3,529
%67
% 57
4,878
%57
% 52
15,482
%52
% 49
10,809
%49
% 52
4,879
%52

1977 Yılı İzmir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri