1977 Yılı İstanbul Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 62,44
Toplam Sandık Sayısı :
7415
Milletvekili Sayısı:
44
Toplam Seçmen Sayısı :
2518737
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
1572729
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
1530966
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı İstanbul İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 58
891,772
%58
27 - LİSTE
% 28
434,879
%28
13 - LİSTE
% 6
101,078
%6
3 - LİSTE
% 2
41,261
%2
1 - LİSTE
% 1
21,521
%1
0
% 1
18,246
%1
0
% 1
15,342
%1
0
% 0
4,817
%0
0
% 0
2,895
%0
0


1977 Yılı İstanbul İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 58
3,180
%58
% 61
134,656
%61
% 65
54,605
%65
% 46
16,728
%46
% 57
49,329
%57
% 49
13,832
%49
% 58
23,950
%58
% 57
59,539
%57
% 57
114,238
%57
% 58
34,594
%58
% 65
112,420
%65
% 56
58,688
%56
% 62
22,107
%62
% 62
5,006
%62
% 49
8,633
%49
% 55
89,510
%55
% 55
56,859
%55
% 46
11,130
%46
% 58
26,773
%58

1977 Yılı İstanbul İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri