1977 Yılı Isparta Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 77,80
Toplam Sandık Sayısı :
628
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
161731
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
125827
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
120870
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Isparta İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 69
84,133
%69
3 - LİSTE
% 21
25,711
%21
1 - LİSTE
% 3
4,629
%3
0
% 3
3,743
%3
0
% 1
1,533
%1
0
% 0
1,121
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Isparta İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 77
2,384
%77
% 69
11,222
%69
% 64
4,855
%64
% 64
6,063
%64
% 72
25,873
%72
% 69
8,045
%69
% 74
5,494
%74
% 79
6,083
%79
% 54
1,556
%54
% 64
12,558
%64

1977 Yılı Isparta İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri