1977 Yılı İçel Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 66,03
Toplam Sandık Sayısı :
1497
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
408732
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
269902
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
261944
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı İçel İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
117,080
%44
4 - LİSTE
% 38
101,462
%38
4 - LİSTE
% 9
23,897
%9
0
% 2
6,910
%2
0
% 2
5,793
%2
0
% 1
3,350
%1
0
% 1
3,020
%1
0
% 0
24
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı İçel İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 38
7,732
%38
% 59
14,959
%59
% 43
6,811
%43
% 55
46,163
%55
% 43
8,282
%43
% 46
12,912
%46
% 45
31,576
%45

1977 Yılı İçel İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri