1977 Yılı Hatay Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 75,13
Toplam Sandık Sayısı :
1191
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
368454
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
276821
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
270576
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Hatay İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 55
148,967
%55
5 - LİSTE
% 28
77,395
%28
3 - LİSTE
% 9
24,444
%9
0
% 5
13,853
%5
0
% 0
2,423
%0
0
% 0
1,834
%0
0
% 0
1,170
%0
0
% 0
490
%0
0
% 0
6
%0
0


1977 Yılı Hatay İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 39
5,838
%39
% 39
12,270
%39
% 53
6,182
%53
% 59
38,548
%59
% 37
8,214
%37
% 63
46,364
%63
% 52
8,527
%52
% 91
25,278
%91
% 52
4,641
%52

1977 Yılı Hatay İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri