1977 Yılı Hakkari Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 79,97
Toplam Sandık Sayısı :
256
Milletvekili Sayısı:
1
Toplam Seçmen Sayısı :
51432
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
41132
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
39941
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Hakkari İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
17,336
%43
1 - LİSTE
% 36
14,577
%36
0
% 18
7,372
%18
0
% 0
346
%0
0
% 0
261
%0
0
% 0
49
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Hakkari İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 45
2,514
%45
% 75
3,614
%75
% 48
4,805
%48
% 43
1,850
%43
% 70
3,310
%70
% 64
6,946
%64

1977 Yılı Hakkari İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri