1977 Yılı Giresun Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 66,85
Toplam Sandık Sayısı :
897
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
237224
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
158587
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
153498
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Giresun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
61,819
%40
3 - LİSTE
% 36
56,732
%36
2 - LİSTE
% 9
14,177
%9
0
% 8
13,629
%8
0
% 2
3,934
%2
0
% 2
3,063
%1
0
% 0
144
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Giresun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 38
4,166
%38
% 50
12,533
%50
% 53
5,689
%53
% 44
7,201
%44
% 47
2,743
%47
% 45
7,343
%45
% 40
4,587
%40
% 41
12,216
%41
% 37
3,717
%37
% 44
8,158
%44

1977 Yılı Giresun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri