1977 Yılı Gaziantep Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 68,94
Toplam Sandık Sayısı :
1495
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
367858
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
253592
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
244454
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Gaziantep İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
109,255
%44
4 - LİSTE
% 32
79,306
%32
3 - LİSTE
% 11
27,172
%11
1 - LİSTE
% 8
20,870
%8
0
% 1
2,901
%1
0
% 1
2,868
%1
0
% 0
2,082
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Gaziantep İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 35
3,273
%35
% 36
9,235
%36
% 40
11,912
%40
% 52
68,130
%52
% 40
12,755
%40
% 42
5,397
%42
% 34
2,234
%34

1977 Yılı Gaziantep İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri