1977 Yılı Eskişehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 75,00
Toplam Sandık Sayısı :
1083
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
276608
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
207457
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
200779
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Eskişehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 46
92,525
%46
3 - LİSTE
% 41
83,497
%41
2 - LİSTE
% 5
10,218
%5
0
% 4
8,451
%4
0
% 1
3,077
%1
0
% 1
2,787
%1
0
% 0
224
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Eskişehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 47
4,783
%47
% 47
2,160
%47
% 44
60,820
%44
% 53
7,851
%53
% 61
3,460
%61
% 49
4,917
%49
% 50
10,291
%50

1977 Yılı Eskişehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri