1977 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 80,04
Toplam Sandık Sayısı :
1546
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
325100
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
260209
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
249591
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
107,589
%43
4 - LİSTE
% 21
54,078
%21
2 - LİSTE
% 15
38,670
%15
1 - LİSTE
% 12
32,074
%12
1 - LİSTE
% 4
10,814
%4
0
% 1
3,734
%1
0
% 1
2,637
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Erzurum İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 49
7,424
%49
% 41
3,306
%41
% 36
6,292
%36
% 51
7,805
%51
% 41
7,623
%41
% 35
4,499
%35
% 50
39,738
%50
% 39
3,205
%39
% 42
5,368
%42
% 36
2,488
%36
% 55
9,445
%55
% 52
6,999
%52
% 31
3,185
%31
% 49
8,027
%49

1977 Yılı Erzurum İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri