1977 Yılı Erzincan Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 71,31
Toplam Sandık Sayısı :
796
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
138646
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
98870
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
96518
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Erzincan İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
43,812
%45
2 - LİSTE
% 27
26,918
%27
1 - LİSTE
% 18
18,180
%18
0
% 5
5,662
%5
0
% 1
981
%1
0
% 0
629
%0
0
% 0
336
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Erzincan İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 51
5,414
%51
% 50
2,403
%50
% 50
3,351
%50
% 37
1,664
%37
% 43
21,276
%43
% 37
3,795
%37
% 57
6,699
%57

1977 Yılı Erzincan İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri