1977 Yılı Edirne Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 76,99
Toplam Sandık Sayısı :
623
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
186570
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
143648
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
138816
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Edirne İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 53
74,727
%53
2 - LİSTE
% 39
54,795
%39
2 - LİSTE
% 2
3,005
%2
0
% 1
2,517
%1
0
% 1
1,916
%1
0
% 1
1,772
%1
0
% 0
77
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Edirne İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 60
3,316
%60
% 51
5,513
%51
% 49
6,553
%49
% 62
16,102
%62
% 52
2,612
%52
% 62
6,365
%62
% 49
17,854
%49
% 55
18,274
%55

1977 Yılı Edirne İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri