1977 Yılı Denizli Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 77,08
Toplam Sandık Sayısı :
1107
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
305078
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
235144
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
226504
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Denizli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
99,428
%43
3 - LİSTE
% 43
98,491
%43
3 - LİSTE
% 4
10,302
%4
0
% 3
8,379
%3
0
% 3
7,358
%3
0
% 1
2,550
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Denizli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 48
14,185
%48
% 46
4,864
%46
% 51
13,333
%51
% 54
4,682
%54
% 47
3,551
%47
% 50
11,787
%50
% 60
3,808
%60
% 47
4,604
%47
% 45
30,415
%45
% 52
7,547
%52
% 49
11,985
%49

1977 Yılı Denizli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri