1977 Yılı Çorum Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 77,88
Toplam Sandık Sayısı :
1167
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
278754
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
217091
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
207219
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Çorum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 37
77,754
%37
3 - LİSTE
% 36
74,884
%36
2 - LİSTE
% 12
26,414
%12
1 - LİSTE
% 8
17,120
%8
0
% 2
4,192
%2
0
% 1
3,831
%1
0
% 0
1,622
%0
0
% 0
1,402
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Çorum İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 43
9,696
%43
% 56
6,619
%56
% 56
14,206
%56
% 59
7,029
%59
% 43
5,854
%43
% 47
29,414
%47
% 56
2,813
%56
% 55
13,400
%55
% 37
11,978
%37

1977 Yılı Çorum İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri