1977 Yılı Çankırı Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 74,50
Toplam Sandık Sayısı :
614
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
122935
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
91587
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
87259
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Çankırı İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 46
40,816
%46
2 - LİSTE
% 22
19,664
%22
1 - LİSTE
% 16
14,807
%16
0
% 9
8,697
%9
0
% 2
1,791
%2
0
% 1
1,484
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Çankırı İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 41
3,095
%41
% 48
1,859
%48
% 39
3,191
%39
% 54
5,563
%54
% 45
4,436
%45
% 45
11,530
%45
% 54
3,659
%54
% 43
1,542
%43
% 48
2,694
%48
% 56
3,953
%56

1977 Yılı Çankırı İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri