1977 Yılı Çanakkale Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 83,34
Toplam Sandık Sayısı :
937
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
216744
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
180645
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
175641
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Çanakkale İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 50
88,138
%50
2 - LİSTE
% 38
68,048
%38
2 - LİSTE
% 4
8,564
%4
0
% 2
3,857
%2
0
% 1
3,420
%1
0
% 1
2,868
%1
0
% 0
585
%0
0
% 0
161
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Çanakkale İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 45
6,280
%45
% 45
7,131
%45
% 49
17,172
%49
% 53
370
%53
% 57
11,755
%57
% 55
2,460
%55
% 54
7,784
%54
% 51
7,502
%51
% 48
899
%47
% 57
6,595
%57
% 47
11,502
%47
% 57
11,207
%57

1977 Yılı Çanakkale İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri