1977 Yılı Bursa Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 74,40
Toplam Sandık Sayısı :
2147
Milletvekili Sayısı:
11
Toplam Seçmen Sayısı :
596667
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
443892
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
431418
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Bursa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 51
223,157
%51
7 - LİSTE
% 36
158,364
%36
4 - LİSTE
% 5
23,640
%5
0
% 2
12,660
%2
0
% 1
6,560
%1
0
% 1
5,740
%1
0
% 0
1,109
%0
0
% 0
188
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Bursa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 54
9,485
%54
% 56
21,150
%56
% 50
8,076
%50
% 55
15,487
%55
% 65
6,416
%65
% 48
97,603
%48
% 50
6,820
%50
% 55
21,456
%55
% 63
14,820
%63
% 52
8,405
%52
% 47
10,472
%47

1977 Yılı Bursa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri