1977 Yılı Burdur Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 76,37
Toplam Sandık Sayısı :
453
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
118399
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
90427
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
86322
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Burdur İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
37,316
%43
1 - LİSTE
% 39
34,383
%39
1 - LİSTE
% 6
5,897
%6
0
% 6
5,754
%6
0
% 1
1,541
%1
0
% 1
1,431
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Burdur İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 59
2,673
%59
% 55
9,072
%55
% 43
5,702
%43
% 47
15,402
%47
% 44
3,816
%44
% 50
5,710
%50

1977 Yılı Burdur İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri