1977 Yılı Bolu Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 76,68
Toplam Sandık Sayısı :
1058
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
234488
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
179804
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
172300
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Bolu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 55
95,491
%55
3 - LİSTE
% 28
48,712
%28
2 - LİSTE
% 9
16,371
%9
0
% 3
5,907
%3
0
% 3
5,700
%3
0
% 0
81
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Bolu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 57
6,374
%57
% 51
31,395
%51
% 66
16,263
%66
% 58
5,219
%58
% 53
1,893
%53
% 55
3,863
%55
% 56
17,855
%56
% 53
6,517
%53
% 55
3,268
%55
% 49
3,473
%49

1977 Yılı Bolu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri