1977 Yılı Bitlis Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 84,09
Toplam Sandık Sayısı :
396
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
77317
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
65012
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
62417
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Bitlis İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 34
21,378
%34
1 - LİSTE
% 27
17,013
%27
1 - LİSTE
% 19
12,440
%19
0
% 17
10,665
%17
0
% 0
462
%0
0
% 0
275
%0
0
% 0
184
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Bitlis İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 47
2,779
%47
% 43
3,502
%43
% 91
8,885
%91
% 35
6,774
%35
% 53
3,953
%53
% 41
5,116
%41

1977 Yılı Bitlis İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri