1977 Yılı Bingöl Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 73,96
Toplam Sandık Sayısı :
445
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
87753
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
64901
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
62752
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Bingöl İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
18,593
%29
1 - LİSTE
% 25
15,966
%25
1 - LİSTE
% 25
15,922
%25
0
% 16
10,049
%16
0
% 2
1,263
%2
0
% 1
674
%1
0
% 0
285
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Bingöl İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 54
6,282
%54
% 30
2,562
%30
% 61
10,818
%61
% 38
7,384
%38
% 73
4,287
%73

1977 Yılı Bingöl İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri