1977 Yılı Bilecik Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 80,86
Toplam Sandık Sayısı :
370
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
76444
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
61814
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
59307
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Bilecik İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 48
29,042
%48
1 - LİSTE
% 39
23,258
%39
1 - LİSTE
% 6
3,806
%6
0
% 2
1,689
%2
0
% 1
923
%1
0
% 0
569
%0
0
% 0
19
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Bilecik İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 50
6,206
%50
% 53
5,886
%53
% 45
6,157
%45
% 49
2,856
%49
% 59
4,097
%59
% 48
4,791
%48

1977 Yılı Bilecik İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri