1977 Yılı Balıkesir Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 80,12
Toplam Sandık Sayısı :
1796
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
469592
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
376259
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
364157
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Balıkesir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 51
188,145
%51
5 - LİSTE
% 37
136,448
%37
4 - LİSTE
% 4
17,451
%4
0
% 2
10,093
%2
0
% 1
6,091
%1
0
% 1
5,597
%1
0
% 0
332
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Balıkesir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 49
7,589
%49
% 53
6,768
%53
% 51
16,706
%51
% 47
9,996
%47
% 54
8,788
%54
% 58
12,379
%58
% 47
9,482
%47
% 49
5,946
%49
% 53
14,529
%53
% 52
6,294
%52
% 52
8,979
%52
% 61
8,796
%61
% 53
7,500
%53
% 53
40,344
%53
% 56
5,839
%56
% 45
11,052
%45
% 58
11,466
%58

1977 Yılı Balıkesir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri