1977 Yılı Aydın Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 79,25
Toplam Sandık Sayısı :
1262
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
336157
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
266409
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
256038
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Aydın İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 51
131,198
%51
4 - LİSTE
% 38
97,818
%38
3 - LİSTE
% 2
7,285
%2
0
% 2
7,053
%2
0
% 2
6,302
%2
0
% 1
3,236
%1
0
% 0
857
%0
0
% 0
153
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Aydın İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 62
9,232
%62
% 60
17,585
%60
% 47
7,755
%47
% 49
4,366
%49
% 58
7,997
%58
% 52
3,799
%52
% 54
8,428
%54
% 54
36,096
%54
% 51
19,358
%51
% 55
17,040
%55
% 47
4,264
%47
% 61
4,433
%61

1977 Yılı Aydın İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri