1977 Yılı Artvin Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 73,55
Toplam Sandık Sayısı :
495
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
119383
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
87808
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
85145
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Artvin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
39,021
%45
2 - LİSTE
% 44
37,841
%44
1 - LİSTE
% 5
4,912
%5
0
% 2
1,959
%2
0
% 1
1,256
%1
0
% 0
156
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Artvin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 66
5,727
%66
% 51
3,746
%51
% 48
7,296
%48
% 64
6,505
%64
% 49
5,498
%49
% 53
9,484
%53
% 57
8,867
%57

1977 Yılı Artvin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri