1977 Yılı Ankara Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 70,66
Toplam Sandık Sayısı :
4519
Milletvekili Sayısı:
29
Toplam Seçmen Sayısı :
1328719
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
938868
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
897872
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Ankara İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 51
460,509
%50
16 - LİSTE
% 30
277,130
%30
10 - LİSTE
% 8
77,178
%8
2 - LİSTE
% 6
55,223
%6
1 - LİSTE
% 1
13,241
%1
0
% 1
11,700
%1
0
% 0
6,841
%0
0
% 0
3,544
%0
0
% 0
2,860
%0
0


1977 Yılı Ankara İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 51
94,563
%51
% 52
3,364
%52
% 40
5,604
%40
% 50
7,241
%50
% 54
3,778
%54
% 61
207,716
%61
% 47
8,903
%47
% 39
3,283
%39
% 44
4,291
%44
% 50
2,775
%50
% 48
8,448
%48
% 42
4,099
%42
% 36
4,814
%36
% 40
20,584
%40
% 54
7,982
%54
% 49
15,054
%49
% 51
7,708
%51
% 46
12,187
%46
% 46
11,318
%46
% 50
3,149
%50
% 47
44,631
%47

1977 Yılı Ankara İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri