1977 Yılı Ağrı Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 76,44
Toplam Sandık Sayısı :
688
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
129893
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
99291
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
95362
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Ağrı İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 42
40,176
%42
0
% 21
20,051
%21
2 - LİSTE
% 12
11,769
%12
1 - LİSTE
% 10
9,692
%10
1 - LİSTE
% 6
6,149
%6
0
% 6
6,047
%6
0
% 1
1,478
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Ağrı İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 28
2,564
%28
% 63
10,601
%63
% 48
5,876
%48
% 62
3,971
%62
% 22
4,605
%22
% 46
7,330
%46
% 36
2,076
%36
% 75
6,979
%75

1977 Yılı Ağrı İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri