1977 Yılı Afyon Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 73,01
Toplam Sandık Sayısı :
1128
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
280994
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
205141
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
196760
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Afyon İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 52
102,785
%52
4 - LİSTE
% 27
53,674
%27
2 - LİSTE
% 8
17,043
%8
0
% 8
16,042
%8
0
% 1
3,718
%1
0
% 1
3,386
%1
0
% 0
10
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Afyon İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
4,550
%36
% 47
4,722
%47
% 54
7,056
%54
% 48
9,323
%48
% 47
10,527
%47
% 55
5,163
%55
% 58
26,274
%58
% 56
14,657
%56
% 56
9,425
%56
% 56
7,983
%56
% 45
3,710
%45

1977 Yılı Afyon İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri