1977 Yılı Adıyaman Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 75,43
Toplam Sandık Sayısı :
614
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
160938
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
121400
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
117647
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Adıyaman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
49,243
%41
2 - LİSTE
% 28
33,807
%28
1 - LİSTE
% 19
22,625
%19
1 - LİSTE
% 5
6,028
%5
0
% 3
4,450
%3
0
% 0
806
%0
0
% 0
688
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Adıyaman İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 44
10,687
%44
% 41
2,448
%41
% 53
6,127
%53
% 50
6,360
%50
% 50
12,367
%50
% 45
16,228
%45
% 37
1,185
%37

1977 Yılı Adıyaman İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri