1977 Yılı Adana Seçim Sonuçları

Yıl :
1977
Katılım Oranı:
% 68,72
Toplam Sandık Sayısı :
2239
Milletvekili Sayısı:
14
Toplam Seçmen Sayısı :
673430
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
462806
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
452072
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861977 Yılı Adana İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 46
210,026
%46
7 - LİSTE
% 32
144,709
%32
5 - LİSTE
% 11
51,146
%11
1 - LİSTE
% 6
28,490
%6
1 - LİSTE
% 1
8,932
%1
0
% 1
4,965
%1
0
% 0
2,554
%0
0
% 0
816
%0
0
% 0
0
%0
0


1977 Yılı Adana İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 39
8,291
%39
% 49
22,373
%49
% 44
3,350
%44
% 35
12,457
%35
% 45
8,839
%45
% 53
8,068
%53
% 39
16,443
%39
% 55
112,735
%55
% 34
13,414
%34
% 47
2,732
%47
% 41
2,682
%41
% 40
3,471
%40
% 40
2,722
%40

1977 Yılı Adana İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri