1973 Yılı Zonguldak Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 75,14
Toplam Sandık Sayısı :
1362
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
360777
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
271103
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
254738
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Zonguldak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
101,319
%40
4 - LİSTE
% 38
97,241
%38
4 - LİSTE
% 8
20,889
%8
1 - LİSTE
% 6
17,599
%6
0
% 3
8,469
%3
0
% 1
4,204
%1
0
% 0
2,433
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Zonguldak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 38
15,448
%38
% 42
11,544
%42
% 41
10,513
%41
% 34
2,272
%34
% 42
17,053
%42
% 41
14,740
%41
% 48
1,596
%48
% 48
26,170
%48
% 38
4,442
%38
% 40
4,897
%40

1973 Yılı Zonguldak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri