1973 Yılı Yozgat Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 64,62
Toplam Sandık Sayısı :
923
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
210888
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
136281
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
128984
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Yozgat İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 26
34,801
%26
2 - LİSTE
% 21
27,767
%21
1 - LİSTE
% 17
22,596
%17
1 - LİSTE
% 15
20,204
%15
1 - LİSTE
% 10
13,898
%10
1 - LİSTE
% 2
3,792
%2
0
% 2
3,043
%2
0
% 1
1,693
%1
0
% 0
1,190
%0
0


1973 Yılı Yozgat İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
6,683
%40
% 42
5,380
%42
% 50
4,191
%50
% 32
5,847
%32
% 33
7,518
%33
% 35
3,476
%35
% 27
2,448
%27
% 25
5,211
%24
% 29
3,385
%29

1973 Yılı Yozgat İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri